Site name

Zpráva

Hledáme nového praktického lékaře do jesenické polikliniky  

Soukromé ambulantní zdravotnické zařízení v Jeseníku hledá do zavedené a fungující ordinace praktického lékaře GROHO s.r.o. nového lékaře pro posílení týmu. Stávající tým dvou praktických lékařů nejpozději od 1.března 2024 opustí MUDr. Bořek Gronych, který si pořídil vlastní ordinaci praktického lékaře v Šumperku (místě bydliště). "Naší společnou snahou proto je co nejdříve doplnit tým praktických lékařů zajišťujících denní provoz ordinace v jesenické poliklinice. Pro tento účel spouštíme rozsáhlou inzertní akci pokrývající tištěná, elektronická, televizní i rozhlasová média," objasnil jednatel jesenické polikliniky Milan Plesar. 

Zpráva

Centrum odborného sociálního poradenství pro lidi se sluchovým hendikepem na Jesenické poliklinice

Poradenská služba s výdejem pomůcek a příslušenství ke sluchadlům pro osoby se sluchovým postižením sídlí už od února tohoto roku v objektu jesenické polikliniky. Svou kancelář přesunuly Krajská organizace Olomouckého kraje Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a Okresní organizace Svazu tělesně postižených ČR z ulice Tovární v Jeseníku do prostor bývalého testovacího centra. Jesenická poliklinika prostory bez váhání nabídla poté, co nový majitel budovy, kde poradna původně sídlila zahájil rekonstrukci objektu k jiným účelům. Bezbariérový vstup je pro klienty ze dvora polikliniky. Poradenství a další služby zde v pondělí a ve středu (po telefonické domluvě i v úterý) ochotně poskytuje
sociální pracovnice paní Eva Hadačová.

 

Zpráva

Záměr provozovat mamograf v Jeseníku má zelenou

Po dvou letech usilovné práce nutné pro splnění všech potřebných technických a administrativních předpokladů k provozování mamografu je cesta k vybudování tolik potřebného specializovaného pracoviště v Jeseníku volná. Jesenická poliklinika našla partnera pro realizaci svého avizovaného záměru v akciové společnosti Nemocnice Šumperk, která je připravena zajistit potřebné vybavení a odborné zázemí v objektu polikliniky.

Společná dohoda spočívá v souběžném provozu mamografu v RTG ambulanci, což přinese komfort pro více než dvě tisícovky žen z Jeseníku a okolí, které byly nuceny dlouhé roky jezdit za tímto důležitým vyšetřením do Šumperka. V plánu je mamograf otevřít a zprovoznit do konce tohoto roku.

„Podařilo s nám se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi vyjednat možnost zřídit v jesenické poliklinice detašované pracoviště Nemocnice Šumperk pro mamografické vyšetření. Zbývá dohodnout se na podmínkách jeho provozu,“ potvrzuje předseda představenstva Martin Polach.

„Už při rozsáhlé rekonstrukci RTG ambulance po jejím vytopení v roce 2020 jsme všechny stavební práce přizpůsobili tomu, že v tomto prostoru budeme chtít zajistit provoz mamografu,“ říká jednatel Jesenické polikliniky s.r.o. Milan Plesar. „Po celou dobu jsme se mohli opřít o podporu Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Josefem Suchánkem,“ oceňuje Plesar.

Všechny stavební a technické práce podle přísných norem tehdy zajistila v krátkém termínu a mimořádné kvalitě místní firma Unistav Stavby s.r.o., která je připravena pomoci i v tomto případě. Budoucí společné pracoviště RTG ambulance a mamografu má ambice splnit také legislativní požadavky z pohledu Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. O drobných úpravách k naplnění všech zákonem stanovených podmínek provozu se již jedná.

Významným partnerem při jednání o tomto projektu bylo Město Jeseník. Velkou podporovatelkou zřízení mamografu v jesenické poliklinice je od počátku starostka Zdeňka Blišťanová, která vyjádřila vůli města pořízení a provoz mamografu finančně podpořit. „Snahy zřídit ve městě tak potřebné specializované pracoviště pro ženy se datují hluboko do minulosti, ale bohužel z nich vždy sešlo. Jsem přesvědčena, že nyní se nám podařilo připravit řešení, které zajistí v dohledné době zdárnou realizaci,“ kvituje společný projekt starostka.

___________________________________________________________________

Výskyt zhoubných nádorů prsu v posledních letech bohužel neustále stoupá, současně se však snižuje úmrtnost. K tomuto klesajícímu trendu významně přispívá včasné zachycení tohoto onemocnění a prevence. Statistika jasně dokazuje, že pokud se podaří nádor zachytit v počátečním stádiu, je šance na vyléčení větší než 90 %.

Na bezplatné screeningové mamografické vyšetření má v České republice nárok každá žena od 45 let věku v intervalu dvou let. K jeho absolvování je třeba získat doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Ženy ve věku 40–44 let mohou vyšetření podstoupit i bez žádanky za přímou úhradu.

Podle dat Českého statistického úřadu žije ve městě Jeseníku více než 8 300 žen ve věku 40–85+, v rámci ORP Jeseník je to zhruba 21 000.

 Ilustrační foto:

 

 

Zpráva

Veřejný prodej kancelářských věcí

V pondělí 17. 4. 2023 zahajujeme veřejný prodej kancelářských věcí. Jde o pozůstatek nových či minimálně používaných věcí v majetku firmy JESENICKÝ RENTGEN s.r.o.  Všechny informace ohledně praktického výprodeje (sortiment, ceny, kontakty) naleznete v přiloženém katalogu.