Site name

Zpráva

Jesenická poliklinika spustila nové očkovací centrum

Jesenická poliklinika ve spolupráci s externí laboratoří GHC GENETICS s.r.o. spustila očkování vakcínou PFIZER proti COVID-19 v novém očkovacím centru ve dvoře objektu.

K očkování se zde mohou zájemci objednat registrací v centrálním systému na stránce https://registrace.mzcr.cz prostřednictvím které se lze registrovat na přesné datum i čas. Systém následně automaticky rozesílá objednanému zájemci potvrzující SMS. Pro bližší informace je k dispozici také administrativní pracovnice očkovacího centra v jesenické poliklinice na telefonním čísle 725 130 142.  

Lékařským garantem nového očkovacího centra je zkušený praktický lékař MUDr. Robert Procházka, který je zároveň předsedou České lékařské komory v okrese Jeseník. Pro zajištění provozu od pondělí do pátku vždy od 7.30 do 15.30 hodin zde bude pracovat celkem devět zdravotních sester. Nutnou administrativu očkovacího centra zajišťují tři proškolení pracovníci. Předpokládaná kapacita očkovacího centra je 204 zájemců denně.

„Ve snaze rozvíjet služby jesenické polikliniky jsme se rozhodli vybudovat v méně využívaných skladovacích prostorách nové očkovací centrum. Po nalezení spolupráce s úspěšnou laboratoří a zapojením místních kvalitních dodavatelů se podařilo ve velmi krátké době přebudovat prostory, tyto vybavit potřebným zařízením i materiálem. S přispěním Olomouckého kraje, krajské očkovací koordinátorky, odborných pracovníků GHC GENETICS i Národního dispečinku očkování se celé očkovací centrum podařilo uvést do praxe,“ přiblížil Milan Plesar, majitel jesenické polikliniky.

Od dnešního večera se tak mohou obyvatelé regionu Jesenicka i okolí nově přihlásit k očkování proti COVID-19 i v očkovacím centru v jesenické poliklinice. Jedním z častých dotazů veřejnosti je situace, kdy se zájemce o očkování z okresu Jeseník již přihlásil na první dávku očkování do vzdálenějšího očkovacího místa v jiném městě. „Pro využití služeb nově zřízeného očkovacího centra v jesenické poliklinice a tím úspoře času i cestování, musí nejdříve dojít ze strany zájemce ke zrušení původní rezervace v jiném místě a zřízení nové rezervace v našem očkovacím centru,“ přiblížil MUDr. Robert Procházka.   

Nové očkovací centrum je v souladu se schváleným provozním řádem vybaveno také germicidní lampou pro nepřetržitou dezinfekci vzduchu. Při vstupu se každý předem registrovaný zájemce o očkování prokáže platnou kartičkou pojištěnce a obdrží dokumenty k vyplnění (dotazník a informovaný souhlas s aplikací očkovací látky). V zájmu urychlení administrativy je přínosné, aby si zájemci před příchodem do očkovacího centra vytiskli a vyplnili oba potřebné dokumenty. Tyto budou k dispozici k vyplnění i v prostoru očkovacího centra. Doporučujeme rovněž vhodný oděv pro aplikaci vakcíny do ramene.

Na vybudování a provozu nového očkovacího centra spolupracují spolu s jesenickou poliklinikou partneři GHC GENETICS, Olomoucký kraj, Unistav stavby, Petr Dostál – Elektromontáže, Ing. Jan Lapčík – TUMVIA, Technické služby Jeseník, Kadlec elektronika a Bistro Anděl.

Očkovaná vakcína: Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech.

Detail očkovacího místa: ZDE

Dotazník k vyplnění před očkováním (PDF ke stažení): ZDE

Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky (PDF ke stažení): ZDE

Očkovacího centrum GHC GENETICS

Jesenická poliklinika, Dukelská 456/13, Jeseník

vstup ze dvora

Pondělí

7.30 – 15.30

Úterý

7.30 – 15.30

Středa

7.30 – 15.30

Čtvrtek

7.30 – 15.30

Pátek

7.30 – 15.30