Site name

Zpráva

Rozhovor s MUDr. Františkem Opletalem, lékařem ORL ambulance

Jak dlouho působíte na poliklinice nebo vůbec v Jeseníku?

ORL ambulance je tady v Jeseníku velmi dlouho. Už přede mnou se tady střídali lékaři této odbornosti, dojížděli i ze Šumperka. Já osobně jsem do ambulance nastoupil v roce 1985, v roce 1986 jsem provedl atestaci z oboru a jsem tady doposud.

Kdo jsou vaši pacienti?

Pacienti ORL ambulance jsou z celého okresu Jeseník. Nyní jsme v podstatě jedinou spádovou ambulancí. Byly tady historicky tři a měly by tady být určitě minimálně dvě na počet obyvatel okresu. Je to tedy značně poddimenzováno. Když jsem zde nastoupil, bylo stanoveno, že by měl být jeden ORL lékař na 20 tisíc obyvatel.

S jakými diagnózami nebo problémy se na vás klienti nejčastěji obrací?

V případě onemocnění uší jsou to zejména u dětí katary středouší, akutní záněty středního ucha, dále chronické rýmy, děti přicházejí také k vyšetření zvětšené nosní mandle, která se pak dá odstranit operativně. Pokud jde o onemocnění krku, tak angíny musí řešit v praktický lékař. My řešíme komplikace, které mohou nastat, jako je například peritonsilární absces, který se musí řešit ihned a většinou operativně. Tyto případy pak posíláme na naše spádové ORL oddělení do Opavy nebo na ORL kliniku do Olomouce. U dospělých jsou závažná onkologická onemocnění, které diagnostikujeme a opět posíláme na spádová oddělení. Nejčastějším onemocnění krku jsou to většinou bolesti, škrábání, pálení, zahlenění, tzv. pocit knedlíku, což je příznak chronické faryngitidy. To je dlouhodobé, vleklé a značně otravné onemocnění, ale ne životu nebezpečné. Dá se částečně léčit, ale ne úplně. Důležitou kapitolou jsou poruchy sluchu a závratě, které diagnostikujeme a léčíme.

Váš obor otorhinolaryngologie je komplexní obor, která zahrnuje vlastně i tzv. chirurgii hlavy…

Ano, chirurgie hlavy a krku. My jsme v minulosti operovali s doktorem Mašlaněm takové případy na chirurgických sálech tady i v Jesenické nemocnici. To už dnes ale není možné. Takové výkony dnes přísluší statutárním ORL oddělením a klinikám. V našem případě jsou to zmiňovaná Opava a Olomouc.

Nelze se nezeptat na rok trvající pandemii a s ní související dlouhodobá omezení. Jak jste fungovali a fungujete v tomto období?

My jsme naši ordinaci nezavřeli a poskytovali péči pacientům po celý rok. Pouze v listopadu, kdy jsem sám onemocněl kovidem, tady sestřičky fungovaly beze mě. Řešily pozvání pacientů, předpisy léků na dálku. Operativně jsme fungovali po telefonu. Pokud mám povinnosti na klinice nebo z jiných důvodů nemohu být přítomen, hlásím to obvodním lékařům, zveřejňujeme to i na webu polikliniky (www.jesenickapoliklinika.cz).

Projevila se nějak pandemie koronaviru například v tom, že by pacienti stěžovali na problémy a připisovali je právě tomuto onemocnění?

Těžko říct. Především v loňském roce ubylo pacientů. Všichni lidé byli zděšeni. Byla to nová nemoc… To se samozřejmě projevilo i finančně. A zatímco například obvodní lékaři dostali nějaké bonusy nebo kompenzace, my zatím ne. Snad se to ještě bude řešit.

Poliklinika má nového majitele Milana Plesara. S jeho příchodem proběhly a probíhají rekonstrukce, byla obnovena RTG ambulance, otevřela se lékárna přímo v objektu. Jak tyto změny vnímáte?

Opravy a rekonstrukce byly potřeba a samozřejmě je vnímám pozitivně. Těším se i na plánovanou revitalizaci vnitřních prostor. Pokud jde o rentgen, ta doba, kdy tady nebyl nám chyběla. Posíláme tam pacienty, kteří nemusí nikam dál chodit a výsledky máme krátkém časovém úseku v perfektní kvalitě.

Na závěr, co byste doporučil jako lékař se specializací na ORL lidem nejen v této době?

Tato pandemie je tak úporná a vymyká se všemu, co jsme doposud zažívali. Takže: vyhýbat se infekčním pacientům, nosit ochranné prostředky a dodržovat hygienická pravidla. Při sebemenších příznacích onemocnění pak kontaktovat obvodního lékaře, třeba i distančně. Souhlasím s tím, co doporučují kolegové - nekouřit, zvýšit přísun vitamínů a k tomu bych doplnil zhubnout. U naprosté většiny závažných případů se jednalo o pacienty obézní. Ta těžká obezita s sebou totiž nese všechny ty následné komplikace, které jsou rizikem. Jedinou možností, jak pandemii zvládnout, je nechat se očkovat!

Děkujeme za rozhovor.