Site name

Zpráva

Začala rozsáhlá rekonstrukce a modernizace jesenické polikliniky

Práce byly zahájeny dnes na základě smlouvy o dílo s vysoutěženým generálním dodavatelem jesenickou společností Unistav stavby s.r.o. Zakázka obsahuje 10 dílčích souborů prací, které budou v jesenické poliklinice probíhat do konce září tohoto roku. Práce potrvají 7,5 měsíce a náklady s nimi spojené dosahují sumy téměř 8 milionů korun. Veškeré takto vynaložené náklady budou hrazeny ze zdrojů společnosti Jesenická poliklinika s.r.o., bez využití jakékoliv dotace.

Konkrétně se jedná o rekonstrukci hlavní elektrorozvodny v objektu, rekonstrukci stoupacího elektrického vedení v budově, včetně nových rozvaděčů, rekonstrukci elektroinstalace chodeb a nouzového osvětlení, rekonstrukci elektrického přívodu pro laboratoř ALA Jeseník s.r.o., rekonstrukci stoupacích rozvodů vody v objektu, rekonstrukci stoupacího vedení hydrantu a požární vody v objektu, rekonstrukci kabiny výtahu, demolici bývalé regulační stanice plynu, opravu havarijního stavu kanalizace na parkovišti za objektem a rekonstrukce vybraných místností v 1., 2. a 4. podlaží v objektu.  

Převážná část z deseti dílčích částí této rozsáhlé rekonstrukce nebyla předem dlouhodobě plánována a děje se mimořádně. Její potřeba vychází ze 6 nepříjemných škodních událostí, které se v objektu staly a jejichž celková škoda pro majitele objektu přesáhla 10 milionů korun.

„Uvedené rekonstrukční práce jsou mimořádně konány ve snaze eliminovat další možné škodní události v objektu a taky ve snaze o zlepšení stavu technické infrastruktury jesenické polikliniky“ uvádí majitel Milan Plesar. „Za možné negativní dopady průběhu rekonstrukce se lékařům, zdravotním sestrám, ostatním nájemníkům i návštěvníkům jesenické polikliniky předem omlouvám. Odměnou nám bude moderní a bezchybně fungující infrastruktura našeho zdravotnického zařízení“, dodává Milan Plesar.