Site name

Zpráva

Rozhovor s MUDr. Ivou Pouskovou, psychiatrem Centra duševní a tělesné harmonie

Jak dlouho Centrum duševní a tělesné harmonie na poliklinice působí?

Na poliklinice působíme jako centrum od roku 2000, což je, jak si uvědomuji, více než 20 let.

 Máte tedy možnost sledovat, jak se postupně proměňuje její tvář…

To máte pravdu. Původně jsme sídlili i v jiných prostorách v rámci polikliniky, takže objekt jako takový znám dost dobře. V posledních dvou letech dochází k její výrazné revitalizaci a modernizaci, což si určitě zaslouží.

Vzhledem k charakteru vašeho centra asi nemůžeme hovořit tak úplně o pacientech. Odkud jsou vaši klienti? Z Jeseníku a širšího okolí?

Klienti jsou z celé republiky, například z Prahy, Brna, Ostravy. V tom, co dělám nerozhoduje místo bydliště. Je to o technikách, metodách a přístupu, které klientům vyhovují. Poměrně hodně také cestuji po republice a snažím se rovněž pravidelně vzdělávat, nacházet nové přístupy. Víte, a je to také tím, že pracuji malinko jinak. Nejsem léková, řekla bych. Vždy se s klientem snažíme jít do příčiny onemocnění a často se dostáváme hlouběji do nitra.

Co jsou ty problémy, bolesti nebo diagnózy, se kterými se na vás lidé obracejí?

V podstatě se vším. Já sice mám na dveřích napsáno psychiatrická ambulance, ale je to v podstatě taková celostní záležitost. Takže je to v podstatě jedno, zda se jedná o psychickou nebo tělesnou nemoc. Každá nemoc má totiž svoji příčinu, která se projeví na té mentální nebo fyzické úrovni.

Paní doktorko, asi se nevyhneme dotazu k současné situaci, která vlastně trvá s malými přestávkami už rok. Projevují se současná omezení a strach z pandemie na stavu ducha vašich klientů? 

Kontakt s většinou našich klientů je dlouhodobý. Pacienty pravidelně objednáváme. Každý z nás totiž potřebuje posilovat např. nové vzorce chování, protože zde působí vždy silná tendence vracet se do starých kolejí. Naše ordinace jede naplno, ordinační hodiny máme od rána do večera. Ale i přes to nové pacienty samozřejmě přijímáme. Jen mám za to, že se v současné době lidé příliš bojí navštěvovat lékaře, takže přírůstek nových pacientů se zatím nijak markantně neliší od doby před koronou. Předpokládám ale, že boom teprve nastane.

Jak začátek spolupráce konkrétně vypadá?

Jednou měsíčně pořádáme přednášku pro nově objednané pacienty, na níž se dozví, že nemoc, není nemoc, nýbrž velmi důležitá a cenná informace, kterou potřebuje člověk uvidět, aby mohla nemoc odejít. Jinými slovy, aby se mohl člověk vyléčit. A k tomu je nutné převzít zodpovědnost za sebe, za své zdraví, za svůj život.  Po tomto úvodním sezení se pacient rozhodne, jestli je toto pro něj ta pravá cesta ke zdraví, po které by se chtěl vydat a pak můžeme začít pracovat.  Vzhledem k současné situaci využíváme pro úvodní přednášku i moderní online technologie bez osobní přítomnosti pacienta.

To ale znamená, že potenciální noví klienti přijdou o zážitek z tohoto klidného, inspirujícího prostředí vaší ambulance, kterou lze vnímat doslova všemi smysly…

Určitě ne, protože když se pacient objedná, okamžitě ho zařadím do programu a aktivit ambulance a pokud se po úvodní přednášce rozhodne pro, je pak v tomto příjemném prostředí docela často. Tato úvodní přednáška, řekněme úvod do celostního pojetí medicíny těla i ducha, probíhá vždy některý pátek v měsíci. Informace najdou zájemci na našich webových stránkách www.harmonieazdravi.cz 

Ale když se ještě vrátím k tomu covidu… Potřebujeme pochopit podstatu. Proč se dané situace dějí.  Když bojujeme s nemocí, nemůžeme vyhrát. Zvítězit můžeme jen pochopením. Můžete si představit, že Universum funguje jako taxík. Jakou zadáme adresu, tam nás veze. Tu adresu nezadáváme z naší vědomé části, ale z podvědomé neboli nevědomé. Takže, když člověk zadá adresu „chci zemřít“ (a je nás strašně moc takových) tak může denně navštěvovat několik lékařů, podstoupit všelijaká vyšetření a operace, ale obvykle to nevede k pozitivnímu výsledku, nýbrž k našemu vyčerpání. Naopak, pokud v nevědomí změníme výše uvedenou adresu, tak nemusíte všechno podstupovat a taxík vás doveze ke zdraví.

Pro koronavirus platí totéž. To, že se objevil, to má nějaký důvod, nějaký smysl, a je třeba jít hlouběji do pochopení a ne bojovat tzv. "na špatné frontě", nýbrž posilovat imunitní systém, fyzickou stránku pobytem v přírodě, cvičením, zdravou výživou, a zejména zvyšováním uvědomění a tím zvyšováním vlastních vibrací.  Všechno na světě je energie. A každá nemoc je nízká vibrace. Jediné, co má vysokou vibraci je bezpodmínečná láska, a ta nedovolí nemocem, tzn. nízkým vibracím, aby se usadily. Lékem je tedy podle mého pravý opak toho, co se děje. Ne strach, stres, boj. To jsou opět jen nízké vibrace, které otevírají dveře tomu jakékoliv nemoci, tzn. i koronaviru. Je tedy nutné změnit vnitřní nastavení, podvědomí člověka, které může ve finále čelit i takovým výzvám jako je například koronavirus. I toto je předmětem naší práce s klienty. Celostní přístup. Jednotlivé vytržené prvky, které nemají vzájemnou podporu nefungují. 

Ne každý chce nebo dokáže jít takto do hloubky svého nitra, přesto by rád našel metodu nebo terapii vedoucí ke zklidnění?

Každý může a dokáže jít do hloubky svého nitra, jen se pro to musí rozhodnout. Musí se rozhodnout převzít zodpovědnost a uvědomit si, že on je tvůrcem svého života. Stačí uvědomit si, že současný stav je výzva, která nás má nasměrovat k opuštění starých, nefunkčních, negativních postojů, ve kterých vězíme, a naopak přimět nás k otevření srdce. Určitě by lidé měli dělat to, co jim přináší radost. Když rádi tančíte, tančete, nemusí to být žádná speciální technika relaxace. Když děláte něco, co máte rádi, děláte to s láskou a radostí, pak skutečně tuto lásku, radost, štěstí a naplnění cítíte. A v tom okamžiku tam není místo na negativní myšlenky a cokoliv negativního. V tom okamžiku jste otevření a máte úplně jiný pohled na svět.

Děkujeme za rozhovor.