Site name

Zprávy

Jesenická poliklinika má nová okna i dveře

Během posledních dvou měsíců uplynulého roku bylo v jesenické poliklinice vyměněno 256 oken a luxferů a 13 vstupních dveří a vrat. Čerstvě dokončená investice si vyžádala náklady v celkové výši 6 601 082 korun. Práce probíhaly od poloviny října do druhé poloviny prosince za plného provozu objektu. Přerušení provozu každé z ordinací bylo, i díky kvalitní práci dodavatele díla jesenické firmy Concret invest s.r.o., v řádech dvou nebo několika málo dní.

„Chci tímto lékařům, zdravotním sestrám, ostatním nájemníkům i návštěvníkům jesenické polikliniky poděkovat za trpělivost a pochopení, s nimiž snášeli prach i hluk při výměně nových oken a dveří v kombinaci s budováním nového rentgenového pracoviště, které právě dokončujeme. Velké poděkování patří Olomouckému kraji za pomoc při spolufinancování nákladů celé investice,“ vyjádřil se majitel objektu Milan Plesar.

Výměna oken a dveří v jesenické poliklinice přinese kromě vyššího komfortu v ordinacích a celém objektu především úspory v dodávkách plynu a elektřiny. Předpokládají se významné celkové energetické úspory, a to až na 42 % oproti stavu před rekonstrukcí. Nezanedbatelným pozitivem je s tím související snížení emisí skleníkových plynů o 35 %, což představuje 61 tun za rok.

Původním záměrem bylo také provedení kompletního zateplení budovy, včetně instalace fotovoltaické elektrárny na střeše. Pro finanční pokrytí těchto záměrů bylo uvažováno kromě vlastních finančních prostředků majitele s dotační pomocí Olomouckého kraje a zejména z programu OPPIK – výzva úspory energie IV. Podaná žádost o dotaci z OPPIKu bohužel nebyla v konkurenci mnoha jiných úspěšná, proto nedošlo k zateplení a instalaci fotovoltaiky na střeše.

Dodavatel díla: Concret invest s.r.o. Cena díla: 6.601.082 korun Termín realizace: 11. 10. – 18. 12. 2019

Investiční akce byla spolufinancována z individuální dotace rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti zdravotnictví.